Сумын хөгжлийн зорилт

  • 787

    Сумын хөгжлийн зорилт...

    Тус сум нь: Газар зүйн байршил байгалийн тогтоц түүх соёлын өв дээрээ тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, онцлог бүхий шинэ бүтээгдэхүүн дэд бүтэц, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх: Үүний тулд: ...

Facebook messenger