Төсөв санхүү
2024 оны батлагдсан төсөв

2024 оны ТЕЗ ийн багцийн байгууллагуудын төсөв...

2024-05-02 17:05:06, 29

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны санхүүгийн тайлан

2023 оны ТЕЗ ийн санхүүгийн тайлангийн Аудитын дүгнэлт...

2024-05-02 11:08:48, 39

Дэлгэрэнгүй..